Asemblea anual de socios e socias da AELG

A Asociación de Escritores en Lingua Galega celebrará a Asemblea Anual de Socios e Socias o vindeiro sábado 7 de febreiro de 2009, ás 11,00 horas en primeira convocatoria, e ás 11,15 horas en segunda convocatoria, no Salón de Actos do Centro Galego de Arte Contemporánea, para tratar os seguintes puntos da orde do día:

1. Aprobación da acta anterior.
2. Informe económico e de actividades do ano 2008
3. Proposta de renovación da xunta directiva
4. Proposta de actividades para o ano 2009
5. Rogos e preguntas