Xosé Luís Axeitos fala do número 2 de Follas Novas

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
‘A revista quere ser esa plataforma que acolla as novas lecturas que se están a facer (da obra de Rosalía de Castro)’. Xosé Luís Axeitos dirixe Follas Novas. Preséntase o segundo número da Revista de estudos rosalianos. Pode escoitarse a entrevista aquí.”