Compostela: XI Curso de Formación Continua: Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino, do 1 ao 4 de xullo

O presente curso ten como finalidade formar e informar sobre a evolución das Literaturas Infantís e Xuvenís do marco ibérico e iberoamericano. Esta formación está xeralmente excluída, ou pouco ofertada, nos planos de estudo de licenciaturas, diplomaturas e graos, malia a súa transcendencia en ámbitos básicos como a formación e comprensión lectora e escrita. Analízanse estas literaturas desde un enfoque comparativo para dar a coñecer que axentes literarios se presentan máis débiles en cada ámbito lingüístico, as narracións visuais a partir da ilustración que axuda ou complementa a narración textual e a súa influencia na innovación educativa, tendo en conta sempre as visións do feminino para contribuír á non discriminación por cuestións de xénero. O tema específico a tratar é Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino.

A AELG colabora neste curso, mediante o patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa Universidade de Santiago neste curso.

- Carga lectiva: 30 horas recoñecidas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como formación permanente do profesorado.
- Datas de realización: Do 1 ao 4 de xullo de 2014.
- Lugar:
- Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Rúa San Roque, 2, Santiago de Compostela). Día 1 de xullo.
- Biblioteca Novacaixagalicia (Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16, Santiago de Compostela). Días 2, 3 e 4 de xullo.
- Requisitos de acceso: Mestres e profesorado de secundaria e bacharelato. Calquera interesado/a no tema.
- Matrícula: Ata o 30 de xuño de 2014. Descargue aquí a folla de inscrición.
- Formalización da inscrición:
- Por correo electrónico: enviar xustificante de pagamento e folla de inscrición ao enderezo: icesecretaria@usc.es
- Por correo postal: Instituto de Ciencias da Educación. Avda. das Ciencias,s/n. Chalé nº 3 Campus Vida. 15782 – Santiago de Compostela
- Prezo: 50 €
- Nº de conta para efectuar o ingreso: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, C/C da USC nº: 0049.2584.90.2214002210. Concepto: XI Curso de Formación Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino.
- Prazos de pagamento de matrícula: Un único prazo.
- Número de prazas: 150.

PROGRAMA

Martes 1 de xullo
Lugar: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Rúa San Roque, 2, Santiago de Compostela).
- 9:30-10:30 h. Recollida do material.
- 10:30-11:00 h. Inauguración: Representante da Xunta de Galicia e do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Directora do ICE. Directora do curso e Director da Biblioteca Novacaixagalicia.
- 11:00-12:30 h. Os movementos migratorios na LIX do ámbito castelán. Visións do feminino. Jesús Díaz (ULL. España).
Os movementos migratorios na LIX do ámbito catalán. Visións do feminino. Caterina Valriu (UIB. España).
Os movementos migratorios na LIX do ámbito vasco. Visións do feminino. Mari Jose Olaziregi (UPV. España).
- 12:30-13:00 h. Pausa.
- 13:00-14:00 h. Os movementos migratorios na LIX do ámbito portugués. Visións do feminino. Sara Reis (UMinho. Portugal).
Os movementos migratorios na LIX do ámbito galego. Visións do feminino. Mar Fernández (ICE.USC.CRPIH. España).
- 16:00-17:00 h. Os movementos migratorios na LIX en Brasil. Visións do feminino. Alice Áurea Penteado Martha e Vera Teixeira de Aguiar (PUC. Rio Grande do Sul. Brasil).
Os movementos migratorios na LIX en México. Visións do feminino. Laura Guerrero (UIA.MX.México) e Marta Neira (ICE.USC.EU-CEU-UVigo.CRPIH. España).
- 17:00-18:00 h. Encontro cos escritores Alfredo Gómez Cerdá e Antonio García Teijeiro. Blanca-Ana Roig (ICE.USC.CRPIH. España).
- 18:00-18:30 h. Pausa.
- 18:30-19:30 h. Encontro co escritor António Mota. Sara Reis (UMinho. Portugal).
- 19:30-20:30 h. Presentación do libro Inmigración/Emigración na Literatura Infantil e Xuvenil. Interveñen: Representantes institucionais, Karina Oliveira (Brasil), Manuel Bragado e Blanca-Ana Roig.

Mércores 2 de xullo
Lugar: Biblioteca Novacaixagalicia (Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16, Santiago de Compostela).
- 9:30-10:30 h. Inmigración/emigración a partir das manifestacións artísticas. Visións do feminino. María Jesús Agra e Carmen Franco (USC. España).
- 10:30-11:30 h. Encontro cos escritores galegos Concha Blanco e Rafael Lema. Carmen Ferreira Boo (ICE. USC.EU-CEU.UVigo.CRPIH. España).
- 11:30-12:00 h. Pausa.
- 12:00-14:00 h. Encontro co escritor galego Fran Alonso. Berta Dávila (ICE.USC.CRPIH. España).
- 16:00-18:00 h. Movementos migratorios: unha proposta de traballo nas aulas de primaria e secundaria. Berta Dávila e Eulalia Agrelo (ICE.USC.CRPIH. España).
- 18:00-18:30 h. Pausa.
- 18:30-20:00 h. Taller de creación literaria. Francisco Castro (AELG).

Xoves 3 de xullo
- 10:00-11:30 h. Taller de ilustración de Inés Fernández Mallada. Presenta José María Mesías (UdC. España).
- 11:30-12:00 h. Pausa.
- 12:00-14:00 h. A Literatura infanto-juvenil no Plano Nacional de Leitura em Portugal. Fernando Fraga de Azevedo (UMinho. Portugal).
- 16:30-18:30 h. Innovación educativa a partir da Literatura Infantil e Xuvenil. Unha proposta. Ana María Porto e María Josefa Mosteiro (ICE. USC. España).
- 18:30-19:00 h. Pausa.
- 19:00-20:30 h. Innovación educativa e narrativa visual. Inés Sánchez Díaz-Marta e Iria Méndez Neira (USC. España).

Venres 4 de xullo
- 10:30-12:00 h. Como contar un conto? Celso Fernández Sanmartín.
- 12:00-12:30 h. Pausa.
- 12:30-13:30 h. Clausura: Reitor ou representante do Reitor. Representante da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Directora do ICE. Representante da AELG. Directora do curso.
- 13:30-14:30 h. Avaliación e entrega de certificacións.

Información:
- Universidade de Santiago de Compostela. Instituto de Ciencias da Educación (ICE). Telf. 881814470/881814475/881814478; icesecretaria@usc.es, blanca.roig@usc.es
- Universidade de Vigo/Universidade de Santiago de Compostela. Marta Neira Rodríguez; marta.neirarodriguez@ceu.es, marta.neira@usc.es
- Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG); oficina@aelg.org
- Biblioteca Novacaixagalicia. Telf. 981 59 34 67; bibliofundacion@caixagalicia.es

Colaboran
- Biblioteca Novacaixagalicia.
- Rede Temática “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI).
- Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) – USC.
- Asociacións: ANILIJ-ELOS; ELOS-GALICIA; Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC.

Chuzame! A Facebook A Twitter

X Curso de Formación Continua: Premios Literarios e de Ilustración

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega colabora, mediante o patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa Universidade de Santiago no X Curso de Formación Continua: Premios Literarios e de Ilustración.
O presente curso ten como finalidade formar e informar o alumnado participante dunha temática, as Literaturas Infantís e Xuvenís dos ámbitos lingüísticos ibéricos e iberoamericanos, xeralmente excluída, ou pouco ofertada, nos planos de estudo das licenciaturas, diplomaturas e graos e, con todo, dunha transcendencia fundamental en ámbitos básicos como a formación lectora e a expresión escrita na sociedade das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TICs). Analízanse estas literaturas desde un enfoque comparativo para dar a coñecer que axentes literarios se presentan máis débiles en cada ámbito lingüístico. Nesta edición, o tema específico a tratar é PREMIOS LITERARIOS E DE ILUSTRACIÓN.
Xa se pode solicitar matrícula (até o 30 de abril) enviando cuberto, asinado e escaneado este modelo, xunto co documento de identidade tamén escaneado, a
- marta.neirarodriguez@ceu.es, ou
- blanca.roig@usc.es.

Directora: Blanca-Ana Roig Rechou. Universidade de Santiago de Compostela.
Coordinación e Secretaría: Marta Neira Rodríguez. Escola Universitaria CEU de Maxisterio. UVigo, e Isabel Soto López. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Carga lectiva: 60 horas.
Datas de realización:
Parte virtual: do 3 de xuño ao 8 de xullo de 2013.
Parte presencial: do 9 ao 12 de xullo de 2013.
Lugar
Parte virtual: Presentación (3 de xuño de 2013 de 9:00 a 20:30 h.), Facultade de Filoloxía (Campus Norte). Salón de Graos.
Parte presencial: Biblioteca Novacaixagalicia (Frei Rosendo Salvado, 14-16/ 15701, Santiago de Compostela).
Requisitos de acceso: Profesionais do ensino, alumnado das facultades de Ciencias da Educación, da Comunicación (Xornalismo, Audiovisual, Publicidade), Maxisterio, Xeografía e Historia, Humanidades, Filoloxías, Tradución e Interpretación e profesionais de bibliotecas. Calquera interesado no tema.
Matrícula:
Preinscrición: ata o 30 de abril de 2013.
Formalización: do 2 ao 31 de maio de 2013.
Prezo e prazo de pagamento: 90 €. Un único prazo.
Número de prazas: 125.
Información:
Biblioteca Novacaixagalicia. Telf. 981 59 34 67. bibliofundacion@caixagalicia.es
Universidade de Vigo. Marta Neira Rodríguez. marta.neirarodriguez@ceu.es
Universidade de Santiago. blanca.roig@usc.es. Centro de Posgrao.
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). oficina@aelg.org
Organizan:
- Universidade de Santiago de Compostela. LITER21.
- Departamento de Filoloxía Galega.
- Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).
- Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH).
Colaboran:
- Secretaría Xeral de Política Lingüística.
- Biblioteca Novacaixagalicia.
- Edicións Xerais de Galicia.
- Editorial Caminho.
- Editorial Edebé.
- Instituto Vasco Etxepare.
- Kalandraka Editora.
- Rede Temática As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano (LIXMI).
- Asociacións: ANILIJ-ELOS; ELOS-GALICIA; Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC.
- Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) – USC.

PROGRAMA

Programa parte virtual
1. As Literaturas Infantís e Xuvenís no marco ibérico e iberoamericano. Bibliografía básica.
2. PREMIOS LITERARIOS E DE ILUSTRACIÓN.
2.1. Premios literarios.
2.2. Os premios no marco ibérico e iberoamericano.
2.3. Premios Andersen.
2.4. Premios Nacionais en España.
3. Ferramentas de comunicación: foros, conversas e correo electrónico con alumnado e profesorado.
4. AVALIACIÓN a partir dun comentario sobre o material proporcionado (entregarase ao recoller o material do curso presencial).

Programa parte presencial
Martes 9 de xullo
9:00-10:00 h. Recollida do material.
10:00-10:30 h. Inauguración: Director do Departamento de Filoloxía Galega, Directora do curso e Director da Biblioteca Novacaixagalicia.
10:30-11:30 h. Informes dos investigadores da Rede LIXMI.
Os premios no ámbito castelán. Jesús Díaz (ULL. España).
Os premios no ámbito catalán. Gemma Lluch (UV. España).
Os premios no ámbito vasco. Xabier Etxaniz (UPV. España).
12:00-14:00 h. Informes dos investigadores da Rede LIXMI.
Os premios no ámbito iberoamericano: Arxentina e México: Laura Guerrero (UIA.MX. México) // Brasil: João Luís Ceccantini (UNESP “Júlio de Mesquita Filho”. Brasil) // Uruguai: Liliana Dorado (Hope College. EUA).
Os premios no ámbito galego. Eulalia Agrelo (USC. España).
Os premios no ámbito portugués. José António Gomes (ESE. IPP. Portugal), Ana Margarida Ramos (UA. Portugal), Sara Reis da Silva (UMinho. Portugal).
16:00-17:30 h. Encontro con autores premiados de fóra de Galicia: Maite Carranza (Premio Nacional), Mariasun Landa (Premio Nacional), Rita Taborda Duarte (Prémio Branquinho da Fonseca). Conversa con Mar Fernández.
18:00-19:30 h. Encontro con autores Premios Nacionais de Galicia: Paco Martín, Xabier P. DoCampo, Fina Casalderrey (Premio Merlín), Agustín Fernández Paz (Premio Merlín). Conversa con Eulalia Agrelo.
19:30-20:30 h. Presentación do libro: Premios literarios e de ilustración na LIX. Interveñen: Darío Villanueva, Manuel Bragado, Blanca-Ana Roig.
20:30-21:00 h. Coloquio sobre as actividades do día. Modera Pilar Bendoiro.

Mércores 10 de xullo
25º Aniversario da colección Merlín. Premio Merlín.
9:00-11:30 h. Premios Merlín: Jacobo Fernández, Mar Guerra, Teresa González Costa. Conversa con Marta Neira.
12:00-14:00 h. Premios Merlín: Agustín Agra, Marcos Calveiro. Conversa con Carmen Ferreira.
16:30-18:30 h. Antonio García Teijeiro nas aulas. Premio Merlín. Conversa con Berta Dávila. Recital do autor.
19:00-20:00 h. Non hai mellor premio que un verso (poemas para que nos toque a lotería). Carlos Negro (CPI Eusebio Lorenzo Baleirón).
20:00-21:00 h. Coloquio sobre as actividades. Modera Mónica Álvarez.

Xoves 11 de xullo
9:00-11:30 h. A Editorial Kalandraka e os premios. Encontro cos ilustradores Federico Fernández, Pablo Otero, Ramón Trigo. Conversa con Isabel Mociño e Laura Blanco.
12:00-14:00 h. Obradoiro de ilustración. Pablo Otero.
16:00-18:30 h. A Literatura infantojuvenil no Plano Nacional de Leitura em Portugal. Fernando Fraga de Azevedo (UMinho. Portugal).
19:00-21:00 h. Obradoiro de creación literaria. Dores Tembrás (AELG).

Venres 12 de xullo
9:30-12:00 h. Sesión de contos e música. Equipo de animación á lectura de Kalandraka Editora.
12:30-13:30 h. Clausura: Reitor ou representante do Reitor. Secretario Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Presidente da AELG. Directora do curso.
13:30-14:30 h. Conclusións e entrega de certificacións.

Chuzame! A Facebook A Twitter

IX Curso de Formación Continua: Narrativas xuvenís no século XXI (2000-2010). Tendencias e correntes

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega colabora, mediante o patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa Universidade de Santiago neste curso de postgrao.

Aquelas persoas interesadas en matricularse poden enviar cuberta e escaneada a folla de preinscrición a algún destes correos electrónicos: marta.neirarodriguez@ceu.es ou blanca.roig@usc.es acompañada dun escaneo do documento de identidade, no máis breve prazo posíbel.
O presente curso ten como finalidade formar e informar o alumnado participante dunha temática, as Literaturas Infantís e Xuvenís dos ámbitos lingüísticos ibéricos, xeralmente excluída dos planos de estudo das licenciaturas, diplomaturas e graos e, con todo, dunha transcendencia fundamental en ámbitos básicos como a formación lectora e a expresión escrita no mundo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC). Tenta analizar estas literaturas dende un enfoque comparativo para dar a coñecer que axentes literarios se presentan máis débiles en cada ámbito lingüístico. Nesta edición, o tema específico a tratar é NARRATIVAS XUVENÍS NO SÉCULO XXI (2000-2010). TENDENCIAS E CORRENTES.

- Directora: Blanca-Ana Roig Rechou, da Universidade de Santiago de Compostela.
- Coordinación e Secretaría: Marta Neira Rodríguez, da Universidade de Vigo, e Isabel Soto López, da Universidade de Santiago de Compostela.
- Carga lectiva e número de prazas: 60 horas (2 créditos de libre configuración, non acumulativos) para licenciaturas e diplomaturas. Número de prazas: 125.
- Datas de realización:
* Parte virtual: Do 28 de xuño ao 31 de xullo de 2012.
* Parte presencial: Do 4 ao 7 de setembro de 2012.
- Lugar:
* Parte virtual: Inauguración: 28 xuño de 2012, de 9:00-14:30 e 16:00 a 20:30 h. Facultade de Filoloxía (Campus Norte). Salón de Graos.
* Parte presencial: Biblioteca NovaCaixaGalicia, Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16. 15701. Santiago de Compostela
- Requisitos de acceso: Profesionais do ensino, alumnado das facultades de Ciencias da Educación, da Comunicación, Xornalismo, Audiovisual, Publicidade), Maxisterio, Xeografía e Historia, Humanidades, Filoloxías, Tradución e Interpretación, profesionais de bibliotecas e calquera persoa interesada.
- Matrícula:
* Preinscrición: Ata o 30 de marzo de 2012.
* Formalización: Do 16 de abril ao 15 de xuño de 2012.
- Prezo e prazo de pagamento: 90 euros, nun único prazo para matrícula.
- Información:
* Biblioteca NovaCaixaGalicia. Telf. 981 59 34 67. Correo: bibliofundacion@caixagalicia.es
* Universidade de Vigo. Marta Neira Rodríguez. Correo: marta.neirarodriguez@ceu.es
* Universidade de Santiago. Blanca Roig. Correo: blanca.roig@usc.es ou na páxina do Centro de Posgrao.
* Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). Correo: oficina@aelg.org
- Organizan:
* Universidade de Santiago de Compostela.
* Departamento de Filoloxía Galega.
* Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).
- Colaboran:
* Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades (CRPIH).
* Biblioteca NovaCaixaGalicia.
* Edicións Xerais de Galicia.
* Rede temática As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano.
* Asociacións: ANILIJ e ELOS.
* Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes(CIPPCE)-USC.

Programa parte virtual:
1. As Literaturas Infantís e Xuvenís no marco ibérico. Bibliografía básica.
2. Narrativas xuvenís no século XXI (2000-2010). Tendencias e correntes.
2.1. Estudos teóricos.
2.2. Selección de obras para o mediador.
2.3. Comentarios de narrativas xuvenís.
3. Ferramentas de comunicación: foros, charlas e correo electrónico co alumnado e profesorado.
4. AVALIACIÓN a partir dun comentario sobre o material proporcionado (entregarase ao recoller o material do curso presencial).

Programa parte presencial:
Martes 4 de setembro:
- 09:00-10:00 h. Recollida de material.
- 10:00-11:00 h. Inauguración: Directora do curso e Director da Biblioteca NovaCaixaGalicia.
- 11:00-12:00 h. Informe sobre docencia e investigación 2011-2012 na LIX a partir dos Informes de Literatura (CRPIH): Carmen Ferreira Boo e Mar Fernández Vázquez (AELG/USC).
- 12:00-12:30 h. Pausa.
- 12:30-14:30 h. Os inicios da Literatura Xuvenil: Xosé Neira Vilas. Conversa con Blanca-Ana Roig (AELG/USC).
- 16:00-18:00 h. A ficción científica: Ramón Caride e Anxo Fariña. Conversa con Isabel Mociño (AELG/USC).
- 18:00-18:30 h. Pausa.
- 18:30-20:30 h. Misterio e humor: Santiago Jaureguizar e Pepe Carballude. Conversa con Eulalia Agrelo (AELG/USC).

Mércores 5 de setembro
- 09:00-10:30 h. A tradución das narrativas xuvenís ao galego. Pilar Bendoiro (USC).
- 10:30-12:00 h. Técnicas tradutolóxicas nas narrativas xuvenís. Lourdes Lorenzo (UVigo).
- 12:00-12:30 h. Pausa.
- 12:30-14:30 h. Novela histórica e Guerra Civil: An Alfaya e Francisco Castro. Conversa con Marta Neira (AELG/UVigo.CEU).
- 16:00-18:30 h. Novas formas literarias: Rosa Aneiros e Marcos Calveiro. Conversa con Vanessa Ferreira da Silva (USC).
- 18:30-19:00 h. Pausa.
- 19:00-20:30 h. A construción literaria nas obras de Marilar Aleixandre e António Mota. Conversa con Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro).

Xoves 6 de setembro
- 09:00-11:30 h. A ilustración destinada ao público xuvenil no proxecto de El Patito Editorial. Fausto Isorna e Gemma Sesar (El Patito Editorial).
- 11:30-12:00 h. Pausa.
- 12:00-14:30 h. A fotografía como ilustración para as narrativas xuvenís. José Mª Mesías (UdC).
- 16:00-17:45 h. Informes dos investigadores da Rede sobre a LX nos ámbitos castelán, catalán, galego, portugués, vasco e no ámbito iberoamericano. Conversa con Isabel Soto (AELG/USC) e Blanca-Ana Roig (AELG/USC).
- 17:45-18:15 h. Os novos portais da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de autores de LIX: Agustín Fernández Paz (Galicia) e Ema Wolf (Arxentina). Ramón Llorens (Universitat d’Alacant).
- 18:15-18:30 h. Pausa.
- 18:30-20:30 h. Obradoiro de creación literaria. AELG.

Venres 7 de setembro
- 09:00-11:00 h. Contos do demo. Espectáculo de narración oral. Inacio.
- 11:00-12:00 h. Presentación do libro A narrativa xuvenil a debate (2000-2011). Manuel Bragado, Blanca-Ana Roig e Alexia Dotras.
- 12:00-12:30 h. Pausa.
- 12:30-13:30 h. Clausura.
- 13:30-14:30 h. Entrega de certificados de participación. Reitor ou representación, Director do Departamento de Filoloxía Galega, Presidente da AELG, Directora do curso.

Chuzame! A Facebook A Twitter

Porto: 17 Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil: O álbum na literatura para a infância, o 2 e 3 de decembro

O venres 2 e sábado 3 de decembro, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, terán lugar os 17 Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, baixo o título O álbum na literatura para a infância. O programa completo pódese descargar aquí: Programa 17 Encontros O álbum na Literatura para a Infância. A participación galega será a seguinte:

2 de dezembro, sexta-feira
- 11:15 h. Auditório. As reescritas no álbum infantil galego, por Carmen Ferreira Boo (Universidade de Santiago, LIJMI, ELOS, Galiza).
- 14:30 h. Auditório. A investigação em Literatura para a Infância e a Juventude, por Blanca-Ana Roig Rechou (Universidade de Santiago, LIJMI, ELOS, Galiza) e Sara Reis da Silva (Universidade do Minho, LIJMI, ELOS, Portugal).
- 15:30 h. Auditório. Apresentação da obra O Álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), por Mar Fernández (Universidade de Santiago, LIJMI, ELOS, Galiza).
- 16:15 h. Sala 3 do Auditório. Os álbuns de Oli e Ramón Trigo, por Carmen Ferreira (Universidade de Santiago, LIJMI, ELOS, Galiza) e Geovana Gentili (Univ. de Santiago, LIJMI, ELOS, Brasil).

3 de dezembro, sábado
- 9:30 h. Auditório. A revista AILIJ, por Isabel Mociño González (Universidade de Vigo, LIJMI, ELOS, Galiza).
- 10:15 h. Auditório. A construção de álbuns ilustrados. Com Oli e Ramón Trigo (escritores e ilustradores, Galiza) e Marta Neira Rodríguez (Universidade de Vigo, LIJMI, ELOS, Galiza).

Comissão organizadora
Presidência: José António Gomes (ESE do Porto – NELA); Blanca-Ana Roig-Rechou (Univ. de Santiago-Liter21)
Secretariado
Ana Cristina Macedo (ESE do Porto – NELA); Ana Isabel Pinto (ESE do Porto – NELA); Ana Catarina Lajas e Elisama Oliveira (Mestrado em Ens. dos 1.º e 2.º ciclos do EB, ESE do Porto); Carme Ferreira (Liter21, Univ. de Santiago); Mar Fernández (Liter21, Univ. de Santiago), Marta Neira Rodríguez (Liter21, Univ. de Santiago)
Comissão científica
Portugal – Ana Margarida Ramos (Univ. de Aveiro); Madalena Teixeira da Silva (Univ. dos Açores); Maria Elisa Sousa (ESE do Porto); Sara Reis da Silva (Univ. do Minho)
GalizaMaría Xesús Agra (Universidade de Santiago); Isabel Mociño González (Universidade de Vigo); Lourdes Lorenzo (Universidade de Vigo); Veljka Ruzicka Kenfel (Universidade de Vigo).
França – Eric Many (ESE do Porto); Anne-Laure Stamminger (Consulado da França).

Entidades organizadoras: LIJMI (Rede Temática de Investigação As Literaturas Infantis e Juvenis do Marco Ibérico e Iberoamericano) – Liter21 | ELOS – Associação Galego-Portuguesa de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil (secção de ANILIJ) | Revista Malasartes – Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude.

Apoios : Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto | Porto Editora | Kalandraka

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome__________________________________________________________________________
Profissão_______________________________________________________________________
Local de trabalho_________________________________________________________________
Endereço_______________________________________________________________________
Telefone_________________ e-mail_________________

Prazo-limite para entrada da inscrição: 28 de novembro.
Valor da inscrição – público em geral: 20 Є (em dinheiro; pagamento no local, no dia 2); estudantes da ESE do Porto: 10 Є (em dinheiro; pagamento no ato de inscrição ou no local, no dia 2); outros estudantes do Ensino Superior: 15 Є (em dinheiro; pagamento no local, no dia 2).
Nas inscrições enviadas por e-mail ou pelo correio será respeitada a ordem de chegada.
Estudantes da ESE do Porto – são-lhes reservadas 50 inscrições, respeitando-se a ordem de chegada. Atingidas estas 50 inscrições, as restantes manter-se-ão provisórias e sujeitas a confirmação, a comunicar aos interessados no dia 29 de Novembro.
A inscrição nos encontros/ateliers far-se-á no secretariado, na manhã do dia 2.
Os participantes terão direito a um Certificado de Presença e a uma pasta com documentação.
Informações e inscrições: Ana Cristina Macedo, Ana Isabel Pinto, José António Gomes
UTC de Ciências da Linguagem e Literatura | Escola Superior de Educação | Instituto Politécnico do Porto
E-mail: nela@ese.ipp.pt

Imprimir ou fotocopiar esta ficha, preenchê-la e entregar ou remeter para:
17.os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil
Escola Superior de Educação do Porto (a.c. Dr.ª Ana Isabel Pinto)
Rua Dr. Roberto Frias, 602 | 4200-465 PORTO

Chuzame! A Facebook A Twitter

VIII Curso de Formación Continua: O álbum infantil

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega colabora, mediante o patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, coa Universidade de Santiago neste curso de postgrao.
O VIII Curso de Formación Continua: O álbum infantil ten como finalidade formar e informar o alumnado participante dunha temática, as Literaturas Infantís e Xuvenís dos ámbitos lingüísticos ibéricos, xeralmente excluída dos planos de estudo das licenciaturas e diplomaturas e, con todo, dunha transcendencia fundamental en ámbitos básicos como a formación lectora e a expresión escrita no mundo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC). Tenta analizar estas literaturas dende un enfoque comparativo para dar a coñecer que axentes literarios se presentan máis débiles en cada ámbito lingüístico. Nesta edición, o tema específico a tratar é O álbum infantil.

INFORMACIÓN

Directora: Blanca-Ana Roig Rechou (Universidade de Santiago de Compostela).
Coordinación e Secretaría: Marta Neira Rodríguez (Universidade de Vigo) e Isabel Soto López (Universidade de Santiago de Compostela).
Carga lectiva: 60 horas (2 créditos de libre configuración, non acumulativos).
Datas de realización
* Parte virtual: Do 1 ao 30 de xullo de 2011.
*Parte presencial: Do 5 ao 8 de setembro de 2011.
Lugar
* Parte virtual: Inauguración: 30 de xuño de 2011 ás 17:00 horas. Facultade de Filoloxía (Campus Norte). Salón de Graos.
* Parte presencial: Biblioteca Novacaixagalicia. Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16. 15701. Santiago de Compostela.
Requisitos de acceso: Profesionais do ensino, alumnado das facultades de Ciencias da Educación, da Comunicación (Xornalismo, Audiovisual, Publicidade), Maxisterio, Xeografía e Historia, Humanidades, Filoloxías, Tradución e Interpretación, profesionais de bibliotecas e calquera interesado.
Matrícula
* Preinscrición: Do 1 de febreiro ao 1 de maio de 2011.
* Formalización: Do 15 de maio ao 15 de xuño de 2011.
Prezo: 90 euros.
Prazo de pagamento: Un único prazo para matrícula.
Número de prazas: 135.
Máis información en:
* Biblioteca Novacaixagalicia. Telf. 981 59 34 67, bibliofundacion@caixagalicia.es.
* Universidade de Vigo. Marta Neira Rodríguez, marta.neirarodriguez@ceu.es.
* Universidade de Santiago. Blanca Ana Roig, blanca.roig@usc.es, www.usc.es/cptf.
* Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, oficina@aelg.org.
Organizan:
* Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Filoloxía Galega.
* Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
Colaboran
* Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
* Biblioteca Novacaixagalicia.
* Editoriais: Kalandraka, Faktoría K e OQO.
* Rede temática As literaturas infantís e xuvenís do marco marco ibérico e iberoamericano.
* Asociacións: ANILIJ e ELOS.
* Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes.

PROGRAMA PARTE VIRTUAL

1. As literaturas infantís e xuvenís no marco ibérico. Bibliografía básica.
2. O álbum infantil.
2.1. Estudo teórico sobre o álbum.
2.2. Selección de obras para o mediador.
2.3. Comentarios sobre álbums de todos os ámbitos lingüísticos do marco ibérico e iberoamericano e Os inolvidábeis.
3. Ferramentas de comunicación: foros, charlas e correo electrónico co alumnado e profesorado.
4. AVALIACIÓN a partir dun comentario sobre o material proporcionado (entregarase ao recoller o material do curso presencial).

PROGRAMA PARTE PRESENCIAL

Luns 5 de setembro
9:30-10:00. Recollida de material.
10:00-10:30. Inauguración: Directora do curso e Director da Biblioteca Novacaixagalicia.
10:30-11:30. Informe sobre docencia e investigación 2011 na LIX a partir dos Informes de Literatura (CRPIH). Eulalia Agrelo e Isabel Mociño (AELG/USC). Presenta: Pilar Bendoiro Mariño (AELG/USC).
11:30-12:00. Pausa.
12:00-13:30. Avós, de Chema Heras Varela e Rosa Osuna. Comentario e conversa con Blanca-Ana Roig (AELG/USC).
16:30-18:30. Editorial Kalandraka e Faktoría K. A modernización do álbum. Carmen Ferreira Boo (AELG/USC).
Presenta: Mar Fernández Vázquez (AELG/USC).
18:30-19:00. Pausa.
19:00-20:30. Encontro con Gémeo Luís e João Pedro Mésseder. Ilustrador e escritor portugueses. Presenta: Sara Reis da Silva (Universidade do Minho).

Martes 6 de setembro
10:00-11:30. Fóra dos programas universitarios, pero tan dentro das aulas: o álbum ilustrado en Infantil, Primaria e Secundaria. Tipos e usos. Alexia Dotras (Universidade de Coimbra). Presenta: Pedro Lucas (Biblioteca Novacaixagalicia).
11:30-12:00. Pausa.
12:00-13:30. Editorial OQO e o álbum. Representante da Editorial. Presenta: Isabel Soto (AELG/USC).
16:30-18:30. Entre texto, imaxe e soporte: elementos de análise dun álbum. Carina Rodrigues (Universidade de Aveiro). Presenta: Beatriz Prado (Biblioteca Novacaixagalicia).
18:30-19:00. Pausa.
19:00-20:30. E ti de quen vés sendo? Taller creativo de tipofotos. José Mª Mesías e Xana Morales (Universidade da Coruña). Presenta: Álvaro Álvarez (Biblioteca Novacaixagalicia).

Mércores 7 de setembro
10:00-12:00. Informes dos investigadores da Rede. Presenta: Blanca-Ana Roig (AELG/USC).
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ramón Llorens (Universitat d’Alacant).
- Centros e grupos de investigación no ámbito castelán. Jesús Díaz (Universidad de La Laguna).
- Etxepare Euskal Institutua (Etxepare Instituto Vasco). Mari Jose Olaziregi (Euskal Erriko Unibertsitatea e Directora do Instituto).
12:00-12:30. Pausa.
12:30-13:30. Informes dos investigadores da Rede. Presenta: Blanca-Ana Roig (AELG/USC).
- A Casa da Leitura. Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro).
- Associació Rosa Sensat e Consell català del Llibre Infantil i Juvenil. Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears).
- Asociacións de investigadores en LIX. Veljka Ruzicka Kenfel (Universidade de Vigo).
- Institucións e LIX en Iberoamérica. João Ceccantini (Universidade Estadual Paulista) e Laura Guerrero (Universidad Iberoamericana Ciudad de México).
16:30-18:00. A imaxe do texto. Códigos e observacións. Miguel Calatayud. Presenta: María Jesús Agra (USC).
18:00-18:30. Pausa.
18:30-20:30. Libros para soñar: os contos de Kalandraka. Grupo da Editora.

Xoves 8 de setembro
10:00-11:00. Presentación do libro O álbum infantil. Século XXI. Interveñen: Manuel Bragado, Pedro Lucas Domínguez, Blanca-Ana Roig e Mónica Álvarez.
11:00-13:00. Mateo e Paula Carballeira. Como contar un álbum propio. Presenta: Marta Neira.
13:00-13:30. Clausura e entrega de Certificacións de participación. Reitor ou representante do Reitor, Director do Departamento de Filoloxía, Presidente da AELG, Director da Biblioteca Novacaixagalicia.

Toda a información pode ser consultada aquí.


Chuzame! A Facebook A Twitter

Cuenca: participación galega nas Xornadas Internacionais Investigar en Literatura Infantil y Juvenil

Varios membros da Sección de Crítica Literaria da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega asistirán ás Xornadas Internacionais Investigar en Literatura Infantil y Juvenil que se van celebrar en Cuenca, organizadas pola Universidad de Castilla La Mancha, o xoves 10 e venres 11 de marzo, co obxecto de expoñer o labor que se está a desenvolver en varios proxectos de investigación sobre Literatura Infantil e Xuvenil vinculados á Universidade de Santiago, e que dirixe Blanca-Ana Roig Rechou, quen forma parte do comité científico destas Xornadas, e tamén achegas a distintos aspectos específicos nos que estamos a investigar sobre a Literatura Infantil e Xuvenil galega. Máis en concreto, esta é a presenza galega:
Xoves 10:
- 17:15 h. Mónica Álvarez Pérez: Educación Literaria e Literatura Infantil e Xuvenil.
- 18:15 h. Geovana Gentili Santos: Cando dous clásicos se encontran: Charles Perrault (1628-1703) por Monteiro Lobato (1882-1948).
- 18:45 h. Isabel Mociño González: Estudo comparado da narrativa infantil de ciencia-ficción nas literaturas galega e portuguesa.
- 19:00 h. Xulio Pardo de Neyra: Vangardismo peninsular e revolución plástica: as literaturas infantís galega e portuguesa. Relacións e comparatismo baixo o canon literario.

Venres 11:
- 09:45 h. Blanca-Ana Roig: A rede LIJMI.
- 16:45 h. María del Carmen Ferreira Boo: O conto de transmisión oral na Literatura infantil e xuvenil galega (2000-2009): tipos de reescrita.
- 16:45 h. Eulalia Agrelo Costas: Da institución escolar ao centro do canon: Agustín Fernández Paz.
- 17:00 h. Alba Alonso Feijoo: The New Millennium boy crisis.
- 17:15 h. Marta Neira Rodríguez: A muller na narrativa infantil e xuvenil sobre Guerra Civil Española no marco ibérico.
- 17:30 h. Mar Fernández Vázquez: Carlos Casares no campo/sistema da LIX galega.
- 18:00 h. Vanessa Regina Ferreira da Silva: Por dentro da arte: un estudo comparado de ‘Amigos secretos’ (1996), de Ana Mª Machado, e ‘A casa da luz’ (2002), de Xabier P. Docampo.

Chuzame! A Facebook A Twitter

Porto: participación galega en A edição de literatura juvenil

Dentro dos XVI Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil que se celebran no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett de Porto, haberá a seguinte participación galega:

Venres 12 de novembro:
- 10:00 h. Sesión de apertura, con Francisco López Rodríguez e Blanca-Ana Roig Rechou.
- 11:00 h. Poesia Juvenil: Carlos Negro con Maquinaria e Fran Alonso, con Poetizate.
- 14:30 h. Mesa redonda sobre A edição de literatura juvenil, coa intervención de Francisco Castro.
- 17:00 h. Animação da leitura para jovens em bibliotecas: Biblioteca Municipal da Coruña, Mercedes Cerdeira (directora da Biblioteca Infantil de Durán Loriga) e Remedios Vázquez.

Sábado 13 de novembro:
- 11:00 h. Coloquio sobre Narrativa juvenil em português e galego, con Ana Saldanha e o propio Francisco Castro, en conversa coa crítica literaria Montserrat Pena Presas.

- 14:30 h. Mesa redonda sobre Ficção Científica Galega e Portuguesa, con Isabel Mociño, Mar Fernández e Carme Ferreira (Universidade de Santiago).
- Mesa redonda sobre Tratamento da mulher na narrativa juvenil de Agustín Fernández Paz. Eulalia Agrelo, Marta Neira Rodríguez e Esther de León Viloria (Universidade de Santiago).

Chuzame! A Facebook A Twitter