A Deputación da Coruña anima a investigación coa convocatoria de vinte bolsas

Desde a Deputación da Coruña:
“Ciencias sociais e xurídicas, ciencias da saúde, ciencias, enxeñaría e arquitectura, artes e humanidades, estudos de xénero e planificación sociolingüística da lingua galega son as distintas áreas das vinte bolsas que convoca a área de Cultura da Deputación da Coruña.
A área de Cultura da Deputación da Coruña convoca vinte bolsas, de 8.000 € cada unha, con fin de incentivar a investigación en distintas áreas tanto de ciencias sociais como experimentais ou lingüísticas. En total, catro serán os proxectos de ciencias e outros tantos de ciencias da saúde que terán apoio para o seu desenvolvemento, 3 de ciencias sociais e xurídicas, 3 de humanidades e 2 das outras tres áreas contempladas na convocatoria, xénero, planificación sociolingüística da lingua galega e enxeñaría e arquitectura.
“Queremos apoiar persoas que queren desenvolver proxectos de investigación nos diferentes ámbitos mais que atopan con serias dificultades de financiamento. Coas bolsas buscamos promover proxectos anovadores e acompañar os primeiros tramos de novas traxectorias de investigación”, sinala Goretti Sanmartín, vicepresidenta e responsábel da área de Cultura e Normalización Lingüística da Deputación da Coruña dunhas axudas ás que poden concorrer persoas que non están en activo no mundo laboral.
O mapa de bolsas continúa o iniciado na convocatoria do ano anterior, incluíndo as dúas novas áreas que se incorporaran de estudos de xénero e planificación sociolingüística da lingua galega. Na anterior edición apoiouse o desenvolvemento de proxectos como “Modelización e simulación isoxeométrica do cancro de próstata”, “Identificación de biomarcadores psicofisiolóxicos de deterioro cognitivo leve”, “A radio. Unha ferramenta óptima para o avellentamento activo e o fomento da interxeracionalidade”, “Estudo de viabilidade ambiental e sanitaria dun novo sistema de abastecemento de auga en medio rural”, “O discurso da Responsabilidade Social Corporativa na empresa textil”, “A traxectoria intelectual de Xosé Rubia Barcia”, “50 anos de emigración feminina a Suíza na provincia da Coruña: o caso da Terra de Soneira”, “Ausencia de alternativas ao discurso pro-maternal” ou “Música falada. Análise e propostas sobre os usos lingüísticos nas actuacións musicais nas festas populares na provincia da Coruña”.
As persoas solicitantes terán que ser residentes nos distintos concellos da provincia da Coruña e os traballos de investigación a desenvolver deberán estar vinculados a un centro ou organismo público de investigación. Para optar a unha das axudas é preciso non ser xa titular nin ter concesión de ningunha outra bolsa, nin realizar actividades produtivas retribuídas que impliquen contrato. O prazo da solicitude remata o día 27 de abril ás 14:00 horas.
A tramitación das bolsas farase de xeito telemático a través da plataforma SUBTEL na páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

Entrevista a Víctor Freixanes, presidente da RAG, no Diario Cultural

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
““É certo que o galego perdeu falantes sen embargo a dignidade do idioma, o prestixio do idioma aumentou poderosisimamente, un dato moi a ter en conta”. Pode accederse á entrevista aquí.”

Víctor F. Freixanes, elixido novo presidente da Real Academia Galega

Desde a Real Academia Galega (foto: RAG):
“O Pleno da Real Academia Galega, reunido o 28 de marzo en sesión extraordinaria, apoiou a candidatura á Presidencia da institución de Víctor Fernández Freixanes. O académico obtivo a maioría necesaria para saír elixido, con 18 votos a favor e 1 en contra.
No mandato que inicia, o décimo quinto presidente da institución estará acompañado por unha comisión executiva integrada por Henrique Monteagudo e Andrés Torres Queiruga, que continúan como secretario e vicesecretario, e Marilar Aleixandre e Fina Casalderrey, que ocuparán os cargos de tesoureira e arquiveira-bibliotecaria, respectivamente, desempeñados na executiva anterior por Rosario Álvarez e Margarita Ledo Andión. Mantense así a mesma proporción feminina, unha cuestión non menor, apuntou o novo presidente ante o Pleno no seu discurso, no que salientou que a RAG debe fomentar a incorporación de máis mulleres.
A candidatura de Víctor F. Freixanes, a única formalizada para optar á Presidencia, fora rexistrada o pasado venres, 24 de marzo, subscrita por Margarita Ledo Andión, Antón Santamarina e o seu predecesor na Presidencia, Xesús Alonso Montero, para quen tivo palabras de especial recoñecemento.
A executiva entrante márcase dúas grandes liñas de traballo, unha de carácter interno e outra centrada na proxección social da Academia. Canto á primeira, Víctor F. Freixanes defendeu a necesidade de manter un “clima de transparencia interna” para superar unha “etapa delicada”. Nesta liña, comprometeuse a “facer todo o esforzo posible para avanzar no camiño do encontro, na construción dese clima necesario para podermos compartir os proxectos de futuro, considerando a lexítima discrepancia unha riqueza”.
No tocante á proxección cara á sociedade, salientou que a RAG debe atender, de acordo cos seus propios estatutos, dúas dimensións principais: a do estudo da lingua, mantendo o “servizo á cidadanía” fornecéndoa de recursos, determinacións e traballos a prol do coñecemento e uso normalizado do idioma; e a dimensión da dinamización social, “levando a causa do idioma galego, a súa práctica e a súa estima a todos os estamentos sociais e a todos os ámbitos xeracionais”. (…)”

José Alberte Corral Iglesias doará á RAG os seis mil libros da súa biblioteca persoal

Desde a Real Academia Galega:
José Alberte Corral Iglesias lega no seu testamento á Real Academia Galega os seis mil volumes que compoñen a súa biblioteca persoal. Así o anunciou nun acto no que, acompañado da súa dona, Dores Valcárcel Guitián, e do presidente da RAG, fixo entrega simbólica dunha pequena mostra da doazón que inclúe o álbum de Xaime Quessada Imaxen surreal de Galicia (1977). Xesús Alonso Montero agradeceu a decisión do doador e salientou que coa futura entrega dos seus libros a RAG pasará a custodiar “unha das bibliotecas marxistas máis importantes que hai en Galicia”.
José Alberte Corral Iglesias xustificou a escolla da RAG para esta doazón na defensa que a institución fai da lingua e da cultura galega, así como na importancia que esta tivo para el desde moi novo precisamente por ese motivo. “Para min a Real Academia Galega é unha institución de referencia desde a adolescencia, foi fulcral para a toma de conciencia cívica dos galegos (…). Con esta doazón quero contribuír á base do estudo e a investigación de cara ao futuro”, expresou.
O doador perdeu a súa primeira biblioteca persoal en Latinoamérica, onde marchou escapando da represión franquista. Refuxiouse no Chile gobernado por Salvador Allende, pero alí tamén sufriu a barbarie da ditadura. “Aquela biblioteca inicial queimáronma cando o golpe de estado”, recorda. Entre as páxinas destruídas polo lume figuraban primeiras edicións de hoxe clásicos galegos que lle acababa de enviar o seu pai nun baúl. Os seis mil volumes que pasará a custodiar a RAG tras o seu pasamento son os que foi mercando posteriormente, entre os que figuran algunhas edicións históricas de obras de Eduardo Blanco Amor ou Ramón Otero Pedrayo que conseguiu de regreso a Galicia en tendas de vello. Pero o que máis abonda nesta biblioteca son os títulos de ensaio e de literatura latinoamericana adquiridos durante os anos que viviu en Arxentina e Venezuela, con numerosos exemplares difíciles de atopar a esta beira do océano e non reeditados desde hai tempo, detalla.
José Alberte Corral é escritor e preside a Agrupación Cultural O Facho, á que leva décadas vinculado. A entidade, nada na Coruña en 1963, xogou un papel activo na defensa da lingua e da cultura galegas nos duros anos do franquismo. En 2012 O Facho doou á Real Academia Galega os fondos da súa biblioteca, ademais de numerosos cadros, unha importante colección de carteis e o seu arquivo documental.”

Ramón Villares, doutor honoris causa pola Université Rennes 2

Desde a Real Academia Galega:
Ramón Villares Paz, foi investido doutor honoris causa pola Université Rennes 2 (Francia). O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela recibiu esta distinción nunha cerimonia solemne na que pronunciou un discurso sobre a Bretaña na cultura galega.
A institución gala reserva esta distinción para as “personalidades de mérito eminente, que se destaquen nos dominios da ciencia, da educación e da cultura, posuidores dun currículo de gran proxección internacional”. A profesora de lingua e literatura española contemporáneas Christine Rivalan-Guégo foi a encargada de pronunciar o discurso de eloxio dirixido ao profesor Villares nunha cerimonia na que recibiu o mesmo recoñecemento Carlo Ginzburg.
Ademais de destacado historiador, Ramón Villares é presidente do Consello da Cultura Galega desde 2006 e foi reitor da USC. Con anterioridade a esta nova distinción, foi nomeado doutor honoris causa polas universidades de Buenos Aires (1992) e Minho (2015).”

Xosé A. Perozo asume a presidencia da OEPLI

Finalizado o mandato de Reina Duarte como presidenta da OEPLI asumiu esta representación o escritor e editor Xosé Antonio Perozo, actual presidente de GÁLIX. A OEPLI é a máxima entidade representante en España do ámbito cultural da Literatura Infantil e Xuvenil que aglutina todos os niveis (escritores, ilustradores, editores, bibliotecarios, libreiros, educadores, mediadores…). Está integrada por catro seccións: Consejo General del Libro, GÁLIX, ClijCAT e Galtzagorri, representantes das catro linguas oficiais: castelán, catalán, galego e vasco.

Teresa Moure, nova membro numerario da Academia Galega da Língua Portuguesa

Desde Sermos Galiza:
“A Academia Galega da Língua Portuguesa decidiu o pasado sábado no seu plenario nomear académica numeraria á escritora Teresa Moure, segundo anunciou ela mesma nas redes sociais.
Teresa Moure (Monforte, 1969) será a cuarta muller no seo da AGLP, xunto con Maria Seoane Dovigo, Concha Rousia e Isabel Rei Sanmartim. Hai -en total- 34 académicos numerarios, sendo presidente da Comisión Executiva José Martinho Montero Santalha e vicepresidente Isaac Alonso Estraviz. (…)”

As contas da cultura 2017: Libros e bibliotecas

Desde Cultura Galega:
“O proxecto de orzamentos para 2017 que presentou a Xunta o pasado 2 de decembro amosa, por segundo ano, un lixeiro incremento (o 2,87%) nos fondos que se dedican á Consellaría de Cultura. No entanto, está por ver ata que punto esta melloría se deixa sentir nos diferentes programas ou se fica absorbida polas recuperacións salariais dos empregados desta administración. Comezamos polo sector do libro, bibliotecas e arquivos, a análise das contas para a cultura do vindeiro ano.
En termos globais, a partida para o programa de Bibliotecas, Arquivos, Museos e Equipamentos Culturais ascende este ano un 2,3%, algo máis de 400.000 euros, ata acadar os 18.129.685, segundo apuntou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na presentación destas contas no Parlamento. No entanto, estes incrementos non se deixan sentir de xeito especial no apoio ás editoriais ou nos cartos dispoñibles para os sistemas de bibliotecas e arquivos.
Apoios á edición
O sector do libro sae lixeiramente beneficiado das contas para 2017, cando menos no que se trata dos apoios directos á edición e no campo da adquisición de fondos para bibliotecas. Así, a nova partida específica de “Subvencións para adquisición de novidades editoriais en galego”, dotada con 400.000 euros supón unha importante aposta por este sector no marco do Programa de Bibliotecas e Arquivos. Pola contra, outros orzamentos orientadas ao apoio ao sector editorial do país, como a destinada a lotes fundacionais e adquisición de fondos nas bibliotecas (non especificamente galegos) baixan de 560.000 a 425.000. Tamén perde 200.000 euros, e fica con 148.460, o apartado orientado á Edición do Libro o Galego no marco deste mesmo programa. Mantén os seus 210.000 euros o Apoio á Promoción, produción e edición do libro en galego, mentres as subvencións para proxectos editoriais en galego que se inclúe no programa de Fomento da Lingua Galega continúa con 170.000 euros. En total, serán 64.600 euros máis para o sector a comparar coas partidas que estiveron dispoñibles en 2016. Seguir lendo

Asinado o convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega

“Odsc01650 pasado 23 de setembro conveniáronse actividades de promoción da literatura, visibilización de autores e autoras, celebracións anuais ou recompilación da tradición literaria oral. Estas son algunhas das actividades da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG) ás que a área de Cultura da Deputación da Coruña contribúe con 30.000 €.
A vicepresidenta e responsábel da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín e o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez Iglesias, asinaron o acordo de colaboración para o desenvolvemento do programa de actividade da entidade, centrado na promoción da literatura galega.
A Deputación financia o desenvolvemento dun programa que se realiza ao longo do ano e que, entre outras iniciativas a actualización de contidos na web de autores e autores, a asesoría laboral e fiscal ou o mantemento das infraestruturas tecnolóxicas de comunicación da entidade. Ademais, o convenio anual das dúas entidades, aprobado por unanimidade no pasado pleno, recolle o desenvolvemento de novas actividades da “Escola de escritores e escritoras” como un obradoiro de creación ou a incorporación de novos materiais da recollida de tradición literaria oral que a entidade está a promover.
Como conmemoracións literarias anuais, a Deputación apoia a realización da homenaxe anual “O/A Escritor/a na súa Terra- Letra E” ou a Gala do Libro Galego en que se entregan os premios que, desta volta con outras entidades profesionais do sector, recoñecen autores e autoras dos distintos xéneros ademais doutras iniciativas arredor do libro.
De especial relevancia teñen tamén as actividades encamiñadas á difusión das novidades editoriais e literarias que a AELG realiza a través da rede e, de maneira especial, por medio da súa axenda cultural, actualizada con convocatorias e actos de socios e socias ademais de premios literarios ou congresos que forma parte do programa de actos que se recolle no acordo. Finalmente, a Asociación comprométese a elaborar, por medio de socios e socias, roteiros literarios pola provincia para a sección “O Territorio da/o Escritor/a“.”