Bases do Certame de Narrativa Curta do Concello de Curtis Ó rescate da memoria

“Na convocatoria deste ano, preténdese homenaxear ás persoas achegadas a nós que nos rodearon ou rodean, facendo visibles certos episodios das súas vidas que de seguro enriquecerán o noso presente. Trátase dun exercicio de historia oral a través da recuperación de acontecementos importantes ou aparentemente nimios, coa intención de convertelos en relato, para investigar e poñer por escrito esas anécdotas que circulan polos ambientes familiares desde hai anos. A historia non só se constrúe de grandes relatos, senón de pezas mínimas do día a día. Historias de familia que esconden grandes verdades, alegrías e tristezas doutras épocas. Así, este ano o certame de narrativa curta do concello de Curtis céntrase en nomes propios de avoas e avós, de veciñas e veciños, de nais e pais. Porque se ben é certo que todo o mundo ten algo que contar, que menos que escoitalo atentamente… e compartilo a través dun relato!.

BASES DO CERTAME DE NARRATIVA CURTA DO CONCELLO DE CURTIS
Ó RESCATE DA MEMORIA

1. Convócase o XIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis Ó RESCATE DA MEMORIA.
2. Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
3. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certame.
4. Deberán enviarse escritos en formato WORD e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 carácteres (espazos incluídos).
5. Enviaranse á seguinte dirección de correo electrónico: relatoscurtis@gmail.com
Achegarase no arquivo de WORD unha última folla que conteña unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, e a categoría á que pertence.
6. A data límite de entrega é o 20 de abril de 2018.
7. Establécense dúas categorías:
A-Dos 12 ós 18 anos
B-Dos 19 anos en diante
e dous premios en metálico para cada categoría:
Categoría A: 1º premio de 200 euros
2º premio de 100 euros
Categoría B: 1º premio de 350 euros
2º premio de 150 euros
8. Os traballos que non cumpran as presentes bases quedarán fóra de concurso.
9. O xurado, que estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da cultura, resérvase o dereito de outorgar un premio compartido en calquera das categorías se así o considera.
10. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
11. Convidarase ós/ás premiados/as ó acto de entrega que terá lugar no mes de xuño, e no que se agarda a súa asistencia ou a dunha persoa autorizada.
12. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.
Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame: relatoscurtis@gmail.com ou chamar ó 651046603.”

Bases do XI Certame de Narración Curta do Concello de Curtis

BASES DO CERTAME DE NARRACIÓN CURTA DO CONCELLO DE CURTIS
SUPERMULLERES E SUPERHEROINAS

1. Cartel_Curtis_WEBConvócase o XI Premio de Narración Curta do Concello de Curtis SUPERMULLERES E SUPERHEROINAS: crea a túa propia SUPERHEROINA ou fálanos desa SUPERMULLER que coñeciches.
2. Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
3. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certame.
4. Deberán enviarse escritos en formato WORD e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 carácteres (espazos incluídos).
5. Enviaranse á seguinte dirección de correo electrónico: relatoscurtis@gmail.com
Achegarase no arquivo unha última folla que conteña unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, e a categoría á que pertence.
6. A data límite de entrega é o 29 de febreiro de 2016.
7. Establécense dúas categorías:
A. Dos 12 ós 18 anos.
B. Dos 19 anos en diante.
E dous premios en metálico para cada categoría:
– Categoría A:
1º premio de 200 euros.
2º premio de 100 euros.
– Categoría B:
1º premio de 350 euros.
2º premio de 150 euros.
8. Os traballos que non cumpran as presentes bases quedarán fóra de concurso.
9. O xurado, que estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da cultura, resérvase o dereito de outorgar un premio compartido en calquera das categorías se o considerase necesario.
10. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
11. Convidarase ós/ás premiados/as ó acto de entrega que terá lugar no mes de maio, e no que se agarda a súa asistencia ou a dunha persoa autorizada.
12. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.”

Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame: relatoscurtis@gmail.com ou chamar ó 651046603.

Curtis: entrega dos premios do X Premio Narración Curta do Concello de Curtis

O venres 27 de marzo, ás 19:30 horas, na Casa da Xuventude de Curtis (Avenida Principal, s/n), farase a entrega do X Premio de Narración Curta do Concello de Curtis. Do certame temático, que nesta edición propuxo os deportes como eixo levando por título Olimpíadas Curtis 2014, resultaron gañadores os seguintes traballos:
CATEGORÍA A:
– 1º. Mariña, de Ana Santorum Martínez (Lalín).
– 2º. Xaque ó rei, de Noelia Parracho Rial (Cambados), e Fundíndome no Mar do Norte, de David Picado Liñares (A Coruña).
CATEGORÍA B:
– 1º. Baleas, de Lara Dopazo Ruibal (Marín).
– 2º. Segunda oportunidade, de Julio César Carracedo Pose (Arteixo).
Fixeron o labor de xurado: Guti Fernández, Sara Martínez, Manuel Rico Verea e Ramiro Torres.

VI Certame de narración curta Concello de Curtis “Curtis treme”

Bases

1. Convócase o VI Premio de Narración Curta do Concello de Curtis “CURTIS TREME” (con temática de terror).

2. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega.

3. Os orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro certame, deberán ter unha extensión comprendida entre os 3000 e 5000 caracteres (espazos incluidos).

4. Presentaranse 4 copias de cada traballo, asinándoas todas cun lema ou pseudónimo. Achegarase tamén un sobre pechado que conteña os datos do autor/a (nome completo, fotocopia do D.N.I, enderezo e teléfono de contacto). No exterior dese sobre indicarase o lema ou pseudónimo e a categoría á que pertence.

5. Entregaranse antes do 20 de outubro na seguinte dirección:
“CURTIS TREME”, Concello de Curtis, Praza de España nº 1, 15310 Teixeiro-Curtis (A Coruña)

6. Establécense catro categorías: A, dos 12 ós 18 anos; B, dos 19 anos en diante; C, persoas que teñan entre 12 e 18 anos empadroadas no pobo de Curtis; e D, persoas de 19 anos en diante empadroadas no pobo de Curtis; e un premio económico para cada categoría: 150 euros (A), 250 euros (B), 150 euros (C) e 250 euros (D).

7. En calquera das categorías o premio poderá quedar deserto se o xuri considera que os presentados non acadan un mínimo de calidade.

8. Os traballos que non cumplan as presentes bases quedarán fóra de concurso.

9. O xuri estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da creación literaria.

10. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.

11. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.

Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame.