O XIV Premio Johán Carballeira de Xornalismo premia a Montse Dopico e a María Obelleiro

Desde o Concello de Bueu:
“O XIV Premio Johán Carballeira de Xornalismo, promovido polo Concello de Bueu, recae este ano en dúas mulleres galegas, concretamente en Montse Dopico, coa súa reportaxe “Galaxia vs Galaxia. A construción de hexemonía cultural”, publicada na revista Luzes, e a de María Obelleiro Hermida, titulada “O apartheid sanitario na Galiza”, que saíu en Sermos. O xurado, conformado por Manuel A. Mosteiro, presidente da Asociación de Amigos de Johán Carballeira de Bueu, Montse Fajardo, xornalista e experta nas historias da memoria histórica, e Antón Lopo, gañador da pasada edición. De entre os dezanove traballos presentados, dos que se destaca a esencia do xornalismo de Johán Carballeira, o xurado decidiu premiar a estes dous, ao ser “modelos de esixencia técnica e de investigación, que son ademais complementarias en dous ámbitos fundamentais para este galardón: o xornalismo cultural e o xornalismo social”. Ademais, o xurado insiste na calidade xeral dos traballos presentados, na súa variedade temática, de estilo e de enfoque que recollen a identidade do premio.
No caso de Montse Dopico, resalta a “utilización dos diálogos entre dúas persoas que ofrecen visións distintas sobre un feito histórico”, e o traballo de María Obelleiro “dá voz ás persoas non teñen unha persoa nos medios e incidindo na diversidade coral, para a análise dun tema tan lacerante como o da discriminación da sanidade que sofren as persoas inmigrantes”.
Ambas as dúas xornalistas, serán premiadas cun premio de 750 euros cada unha e serán homenaxeados nun acto que se organizará na Semana das Letras Galegas.
No que atinxe á modalidade de poesía deste premio, o xurado vaise reunir o próximo 6 de maio ás 10:30 horas e terá que escoller un gañador ou gañadora de entre os corenta e seis poemarios presentados.”

Antón Lopo faise co Premio Johán Carballeira de Xornalismo

DesdePremio Johán Carballeira xornalismo 1 Sermos Galiza:
“O 12 de marzo de 2015, Sermos Galiza publicaba no número 137 unha nova entrega do xornalista Antón Lopo dentro da serie “Extintivos”. Nesta ocasión, o xornalista entrevistaba Xulio Calviño, unha conversa que redactou en estilo indirecto e que titulou Terán que volver os bárbaros para liberarnos. Esta colaboración valeulle ao xornalista o XIII Premio Johán Carballeira de Xornalismo, convocado polo Concello de Bueu.
O xurado, do que formaron parte o xornalista do Faro de Vigo, César Collarte, o historiador local e gañador da pasada edición, Arturo S. Cidrás, e o presidente da Asociación de Amigos de Johán Carballeira, Manuel A. Mosteiro, salientou a “orixinalidade do personaxe protagonista da crónica realizada á figura de Xulio Calviño”. Tamén valorou o traballo exhaustivo de investigación, presentado a través dunha prosa fluída, inzada de referencias históricas, mitolóxicas e literarias. (…)”

Convocado o XI Premio de xornalismo Johán Carballeira

BASES

1.- O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero periodístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2013.
Os traballos, que deberan ter sido publicados en medios impresos ou dixitais, estarán escritos en lingua galega.
2.- Aceptarase un só traballo por autor/a. Non poderán presentarse as persoas gañadoras das dúas últimas edicións do premio.
3.- A presentación dos traballos poderá facerse por calquera das dúas vías seguintes:
• EN PAPEL: De cada traballo teñen que presentarse un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal que acolleu a súa publicación. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación XI PREMIO DE XORNALISMO JOHÁN CARBALLEIRA, no seguinte enderezo: Concello de Bueu, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu (Pontevedra). No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase unha folla coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo e número de teléfono e correo electrónico.
• POR CORREO ELECTRÓNICO: Deberá enviarse un documento en formato PDF co traballo que se presenta. No caso de publicacións en medios dixitais remitirase a ligazón ao enderezo web no que se atope o traballo presentado. En ámbolos casos indicarase no asunto da mensaxe XI PREMIO DE XORNALISMO JOHÁN CARBALLEIRA.
Ademais debe achegarse un documento coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo electrónico.
4.- O prazo límite para a recepción dos traballos que participen neste certame péchase o día 10 de xaneiro de 2014 ás 23:00 h.
5.- O premio terá unha dotación única de 1.500 €, comprometéndose a imputación desta cantidade ao orzamento xeral do Concello de Bueu para o exercicio 2014 e a acreditación da existencia de crédito axeitado e suficiente. A dotación do premio estará suxeita ao tratamento fiscal en vigor no momento da concesión. O premio, que é único e indivisible, poderá declararse deserto.
6.- O Xurado estará composto por tres persoas vinculadas ao xornalismo galego, unha delas nomeada pola asociación colaboradora “Amigos de Johán Carballeira”, e máis un/ha secretario/a. Este xurado valorará positivamente aqueles traballos enmarcados nos xéneros da reportaxe e a entrevista, xéneros nos que desenvolveu maioritariamente o seu labor xornalístico Johán Carballeira.
7.- A decisión do xurado, ademais de comunicarse ó gañador ou gañadora da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio. Prevese que esta se produza nun acto público enmarcado na Semana das Letras Galegas 2014.
8.- O Concello de Bueu resérvase o dereito de reprodución dos traballos premiados, así como de calquera outro presentado ó certame, na forma e o medio que estime máis con veniente, aínda que incluíndo sempre o nome de cada autor/a.
A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado, que será inapelable.”

Convocado o X Premio de Xornalismo Johán Carballeira

BASES

1. O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero periodístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012. Os traballos, que deberán ter sido publicados en medios impresos ou dixitais, estarán escritos en lingua galega.
2. Aceptarase un só traballo por autor/a. Non poderán presentarse as persoas gañadoras das dúas últimas edicións do premio.
3. De cada traballo teñen que presentarse un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal que acolleu a súa publicación. Dos traballos publicados en medios dixitais deberán presentarse en calquera caso 3 copias impresas, non aceptándose aqueles traballos que se remitan por correo electrónico. Tanto nos orixinais coma nas copias debe figurar a data de publicación dos traballos.
4. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación X PREMIO DE XORNALISMO JOHÁN CARBALLEIRA”, no seguinte enderezo: CONCELLO DE BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu (Pontevedra). No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase unha folla coa seguinte información: Título do traballo, nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo electrónico.
5. O prazo límite para a recepción dos traballos que participen neste certame péchase o día 10 de xaneiro de 2013.
6. O premio terá unha dotación única de 1.500 €, comprometéndose a imputación desta cantidade ao orzamento xeral do Concello de Bueu para o exercicio 2013 (con cargo á aplicación orzamentaria 334-48100) e a acreditación da existencia de crédito axeitado e suficiente. A dotación do premio estará suxeita ao tratamento fiscal en vigor no momento da concesión. O premio, que é único e indivisible, poderá declararse deserto.
7. O Xurado estará composto por tres persoas vinculadas ao xornalismo galego, unha delas nomeada pola asociación colaboradora Amigos de Johán Carballeira, e máis un/ha secretario/a. Este xurado valorará positivamente aqueles traballos enmarcados nos xéneros da reportaxe e a entrevista, xéneros nos que desenvolveu maioritariamente o seu labor xornalístico Johán Carballeira.
8. O premio entregarase nun acto enmarcado na Semana das Letras Galegas 2013. A decisión do xurado, ademais de comunicarse ó gañador ou gañadora da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio.
9. O Concello de Bueu resérvase o dereito de reprodución dos traballos premiados, así como de calquera outro presentado ó certame, na forma e o medio que estime máis conveniente, aínda que incluíndo sempre o nome de cada autor/a.
10. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado, que será inapelable.

Máis información:
SERVIZO DE CULTURA DO CONCELLO DE BUEU
986324338 cultura@concellodebueu.org
www.concellodebueu.org

Marta Lemos gaña o IX Premio de Xornalismo Johán Carballeira

“O xurado do IX Premio de Xornalismo Johán Carballeira, que promove o Concello de Bueu, outorgou por unanimidade o galardón á reportaxe A Historia de Ons a través de Johán Carballeira, que publicou Marta Lemos Jorge no Faro de Vigo. “Valorouse que ese trate dunha reportaxe, xénero periodístico no que destacou Johán Carballeira, na que enlaza a situación actual do colonos da Illa de Ons coa súa historia, tal e como a recolleu o propio Johán Carballeira na súa obra”.” Vía Cultura Galega.

Bases do Premio de Xornalismo Johán Carballeira 2011

Achegamos as BASES do XV Premio de Poesía Johán Carballeira, convocado polo Concello de Bueu:

1. O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero periodístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2011. Os traballos, que deberan ter sido publicados en medios impresos ou dixitais, estarán escritos en lingua galega.
2. Aceptaranse un só traballo por autor/a. Non poderán presentarse as persoas gañadoras das dúas últimas edicións do premio.
3. De cada traballo teñen que presentarse un orixinal e 3 copias da páxina ou páxinas completas da revista ou xornal que acolleu a súa publicación. Dos traballos publicados en medios dixitais deberán presentarse en calquera caso 3 copias impresas, non aceptándose aqueles traballos que se remitan por correo electrónico. Tanto nos orixinais coma nas copias debe figurar a data de publicación dos traballos.
4. As obras presentaranse en sobre pechado, coa indicación IX PREMIO DE XORNALISMO JOHÁN CARBALLEIRA, no seguinte enderezo: CONCELLO DE BUEU, rúa Eduardo Vincenti, nº 8, 36930 Bueu (Pontevedra). No interior do sobre, ademais dos traballos, achegarase unha folla coa seguinte información: nome do/a autor/a, DNI ou pasaporte, enderezo, número de teléfono e correo electrónico.
5. O prazo límite para a recepción dos traballos que participen neste certame péchase o día 10 de xaneiro de 2012.
6. O premio terá unha dotación única de 1.500 euros, contía á que se lle aplicarán as retencións fiscais oportunas. O premio, que é único e indivisible, poderá declararse deserto.
7. O Xurado estará composto por tres persoas vinculadas ao xornalismo galego, unha delas nomeada pola asociación colaboradora Amigos de Johán Carballeira, e máis un/ha secretario/a. Este xurado valorará positivamente aqueles traballos enmarcados nos xéneros da reportaxe e a entrevista, xéneros nos que desenvolveu maioritariamente o seu labor xornalístico Johán Carballeira.
8. A resolución do premio terá lugar a finais do mes de marzo de 2012. A decisión do xurado, ademais de comunicarse ó gañador ou gañadora da convocatoria, anunciarase a través dos medios de comunicación no transcurso da semana anterior á entrega do premio.
9. O Concello de Bueu resérvase o dereito de reprodución dos traballos premiados, así como de calquera outro presentado ó certame, na forma e o medio que estime máis conveniente, aínda que incluíndo sempre o nome de cada autor/a.
10. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a decisión do xurado, que será inapelable.”